กำหนดเป้าหมายการพ่นยุงเพื่อหยุดไข้เหลือง

โมเลกุลในน้ำลายยุงได้รับการระบุว่าเป็นเป้าหมายใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ที่ไม่มีการป้องกันหรือยารักษาโรค โมเลกุลเซียโลไคนิน ทำให้ไวรัสจำนวนหนึ่งสามารถแพร่จากยุงสู่คนได้ง่ายขึ้น โดยที่พวกมันสามารถจับได้ นำไปสู่โรคที่ไม่พึงประสงค์และอาจถึงตายได้ ไวรัสเหล่านี้รวมถึงไข้เหลืองซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงในประมาณ 15% ของผู้ติดเชื้อ

ไข้เลือดออกซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโรคไข้เลือดออกที่อาจถึงแก่ชีวิต และโรคซิกา ซึ่งทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ทั่วโลกในปี 2559 เซียโลไคนิน สามารถเปลี่ยนการทำงานของเซลล์หลอดเลือดที่เติบโตในห้องทดลอง ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น และให้อาหารยุงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่รู้ว่ามันมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้ไวรัสแพร่เข้าสู่ร่างกาย การตรวจสอบพฤติกรรมของเซียโลไคนิน ในเซลล์ผิวหนังจากหนู ทีมงานได้ค้นพบว่าโมเลกุลดังกล่าวทำให้หลอดเลือดซึมผ่านได้ ทำให้สารที่หลั่งออกสู่ผิวหนังได้ ซึ่งช่วยให้ไวรัสแพร่เชื้อไปยังโฮสต์โดยไม่ได้ตั้งใจ เซียโลไคนิน เป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำลายยุงที่ทำให้การติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแย่ลง