ความสัมพันธ์ระหว่างคอเลสเตอรอลสูงและโรคหัวใจไม่สอดคล้องกัน

การเชื่อมโยงระหว่างคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไม่ดีประสิทธิภาพของยากลุ่ม statin เมื่อให้ยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด LDL-C และลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การใช้สแตตินในการลด LDL-C ส่งผลในทางบวกต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพและสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในการทำซ้ำแนวทางต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันโรค CVD ปัจจุบัน

แพทย์สั่งยาสแตติน โดยหนึ่งในสามของผู้ใหญ่ชาวไอริชที่อายุเกิน 50 ปีได้รับยาสแตติน โดยพบว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ ในทางกลับกัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการลด LDL-C โดยใช้ statin มีผลกระทบที่ไม่สอดคล้องกันและไม่สามารถสรุปได้ต่อผลลัพธ์ของ CVD เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) สโต๊ค และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าประโยชน์โดยรวมของการใช้ยาสแตตินอาจมีน้อย และจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล นักวิจัยยังคงเสนอแนะว่าข้อมูลที่อัปเดตนี้ควรได้รับการสื่อสารไปยังผู้ป่วยผ่านการตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีข้อมูลและแนวทางและนโยบายทางคลินิกที่ได้รับการปรับปรุง