อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สูตรอาหารสาหรับผู้ที่มีระบบเผาผลาญผิดปกติ

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สูตรอาหารสาหรับผู้ที่มีระบบเผาผลาญผิดปกติ การรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เพราะผู้ป่วยบางรายจะต้องได้รับสารอาหารแบบพิเศษ คือจะต้องจำกัดในเรื่องของสารอาหาร ซึ่งสารอาหารบางชนิดที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้เกิดโทษและส่งผลต่ออาการป่วยของผู้ป่วยได้เช่นเดียว

ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องให้อาหารทางสายยาง และจะต้องใช้อาหารปั่นผสม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ ซึ่งทางเรามีบริการอาหารทางสายยาง เพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ทางเรามีนักโภชนาการ คอยดูแลในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ และออกแบบสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วย นอกจากอาหารปั่นผสมที่จะสามารถให้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางได้แล้ว อาหารทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกัน เพราะสามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นอาหารเสริม หรืออาหารทางสายยาง และอาหารทางการแพทย์ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรค และวันนี้ทางเราจะมาพูดถึงอาหารทางการแพทย์ สูตรอาหารสำหรับผู้ที่มีระบบเผาผลาญผิดปกติ

ซึ่งต้องบอกก่อนว่า อาหารทางการแพทย์ สูตรอาหารสำหรับผู้ที่มีระบบเผาผลาญผิดปกติ เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีระบบเผาผลาญที่เสื่อม โดยปกติร่างกายคนเรามีการเผาผลาญตลอดเวลา แม้ในระหว่างนอนนิ่งๆ อยู่กับที่ร่างกายก็ยังมีการเผาผลาญไปด้วย เรียกว่า อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน โดยแต่ละบุคคลจะมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานแตกต่างกันออกไป และเมื่อร่างกายมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือมีการใช้แรงร่างกายก็จะมีอัตราการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ขณะที่ร่างกายทำการย่อยอาหารและดูดซึมก็มีการเผาผลาญเกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งระบบเผาผลาญที่ผิดปกติเราสามารถสังเกตได้จากการที่เรารับประทานอาหารน้อยหรือเท่ากับคนอื่น แต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่น คืออ้วนง่ายผิดปกติ หรือการที่เราพยายามลดน้ำหนัก แต่น้ำหนักไม่ยอมลดน้อยลง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคบางอย่าง เช่น ไทรอยด์ทำงานผิดปกติ อายุที่เพิ่มขึ้น อัตราการเผาผลาญพื้นฐานมักต่ำลง คนที่ตัวเล็กกว่ามักมีอัตราการเผาผลาญต่ำกว่าคนที่ตัวใหญ่กว่า คนที่มีน้ำหนักขึ้นๆ ลงๆ จากการลดน้ำหนักผิดวิธี ส่งผลให้อัตราการเผาผลาญพื้นฐานต่ำลงได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีอาการเหล่านี้ควรได้รับอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย หรือการเลือกรับประทานอาหารทางการแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยป้องกันจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม อาหารที่จะสามารถช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ คืออาหารหมู่โปรตีน และอาหารประเภทไขมัน ถึงแม้ไม่ค่อยกระตุ้นการเผาผลาญมากนัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระตุ้นระบบเผาผลาญของอาหารนั้นมีผลเพียงร้อยละ 10 ซึ่งน้อยมาก หลักๆ เลย สิ่งที่มีผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายอย่างมากก็คือ การเผาผลาญพื้นฐานในบุคคลนั้นและกิจกรรมทางกาย และที่สำคัญพฤติกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตที่จะทำให้ระบบการเผาผลาญเสื่อมได้ เช่นการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกวิธีเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบเผาผลาญเสื่อม ได้แก่ การอดอาหาร

การรับประทานเฉพาะผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงการรับประทานแป้งและเนื้อสัตว์ การปล่อยให้น้ำหนักขึ้น ๆ ลง ๆ ซ้ำซาก การรับประทานเฉพาะผักและผลไม้ จะทำให้น้ำหนักลดลงจริง แต่สิ่งที่ลดลงมักจะเป็นมวลกล้ามเนื้อซึ่งจะทำให้อัตราการเผาผลาญพื้นฐานลดลง จะส่งผลให้ระบบเผาผลาญเสื่อมลง ทำให้กลับมาอ้วนอีกและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมักจะมากกว่าน้ำหนักตั้งต้น ดังนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของเรา ทางเราอยากให้ทุกคนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรค ทั้งนี้ ควรออกกำลังควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกาย